BADANIA EEG

EEG  - badania elektroencefalograficzne u dzieci i dorosłych 

Pracownia elektroencefalografii wyposażona jest w 16 kanałowy, cyfrowy aparat DigiTrack EEG, który pozwala na dokonywanie badań EEG przy użyciu techniki komputerowej. Aparat posiada aktualny atest COTM i dodatkowo wyposażony jest w możliwość analizy aktywności elektrycznej mózgu i jej obrazowanie w postaci mappingu potencjałów (brain electrical activity mapping - BEAM, QEEG) - opcja przydatna w planowaniu treningu neuro-Biofeedback.

Wykonywane są również badania EEG podczas snu oraz po okresie 24 godzinnego czuwania (deprywacja snu).

Oferujemy ponadto możliwość wykonania badania wyjazdowego EEG:
- w domu pacjenta (w przypadkach, gdy utrudnione jest dotarcie pacjenta do pracowni),
 - w szpitalach, oddziałach intensywnej terapii - dla noworodków, dzieci i dorosłych.